O nás

Nezábudka je občianske združenie v Liptovskom Hrádku, ktoré vzniklo z iniciatívy pedagógov a rodičov viacnásobne postihnutých detí z Liptovského Hrádku a blízkeho okolia a ktoré má za cieľ pomáhať postihnutým deťom a ich rodinám viesť plnohodnotný život.

 

OZ Nezábudka (vznik, poslanie)

 

Vznik OZ iniciovali v roku 2000 pedagógovia a rodičia postihnutých detí z dôvodu nedostatočného materiálneho vybavenia tried, kde boli žiaci s viacnásobným postihnutím vzdelávaní. V roku 1999 bol vypracovaný projekt s názvom Nádej, ktorého cieľom bolo zriadenie samostatnej triedy pre viacnásobne postihnuté deti z mesta Liptovský Hrádok a z blízkeho okolia. Na základe súhlasu KÚ – odboru školstva, bola s účinnosťou od 1.9. 2000 zriadená a otvorená trieda pre viacnásobne postihnutých žiakov. Trieda bola na podnet rodičov umiestnená v priestoroch zdravotníckeho zariadenia – miestnej polikliniky v Liptovskom Hrádku, kde bol v tom čase jediný bezbariérový prístup. Naviac v budove sídlili detskí lekári, fyzioterapeuti i logopéd. Prvý rok sa v triede vzdelávalo 7 žiakov s rôznym  stupňom mentálneho postihnutia a viacerými pridruženými postihnutiami. Počet detí, žiakov a mladých ľudí s viacnásobným postihnutím z regiónu Liptov z roka na rok rastie. V súčasnosti sa 12 žiakov vzdeláva v dvoch triedach pre deti s viacnásobným postihnutím v ŠZŠ J. Rumana v Liptovskom Mikuláši. V triedach Praktickej  školy v Liptovskom Mikuláši, ktoré sú pokračovaním vzdelávania viacnásobne postihnutých detí a mládeže je 5 žiakov, taktiež členov OZ. Občianske združenie za 14 rokov svojej existencie výrazne rozšírilo svoje aktivity a v súčasnosti organizačne aj finančne pomáha :

  • zabezpečením učebných, didaktických a kompenzačných pomôcok a didaktickej techniky potrebných na realizáciu edukačného procesu,
  • zabezpečením kompenzačných pomôcok potrebných na starostlivosť v domácom prostredí,
  • organizuje školy v prírode pre žiakov a rehabilitačné pobyty pre rodiny s postihnutými deťmi,
  • zabezpečuje stretnutia, exkurzie, účasť na spoločenských a kultúrnych podujatiach, tvorivé dielne a výlety s rodinami, alebo so zdravými rovesníkmi,
  • ­úspešne sa zapája do grantov a projektov vyhlásených pre cieľovú skupinu ľudí s postihnutím (Hodina deťom, Nadácia Orange, Nadácia SPP, KNL a pod.)

 

 

 

Občianske združenie Nezábudka Liptovský Hrádok,

J. D. Matejovie 542, 033 01 Lipt. Hrádok

IČO: 37808966

DIČ: 2021641105.

 

 

Bližšie informácie vám poskytne PhDr. Lenka Palajová, 0908 960 253

email: palajova@centrum.sk


 

 


Kontakt

Nezábudka, o.z.

J. D. Matejovie 542,
033 01 Liptovský Hrádok


+421 918 269 958


Tento web vznikol za podpory

slovenského operného portálu

Opera Slovakia